• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

افزایش سرمایه

با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/17، سرمایه شرکت از مبلغ 9،000،000،000  ریال ( معادل 9 میلیون سهم 1،000ریالی ) به مبلغ 20،000،000،000  ریال ( معادل 20 میلیون سهم 1،000 ریالی )  از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 5اساسنامه شرکت بهساز نگهدار شهر اصلاح گردید.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.