• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1396

با توجه به پایان سال مالی 1396 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه جهت اتخاذ تصمیمات لازم در تاریخ 1397/01/03برگزار گردید و صورت های مالی و عملکرد سال مالی مورد نظر به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراگیر اصول بعنوان بازرس علی البدل و همچنین روزنامه های ابرار و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 1397 انتخاب گردید.

ضمنا با توجه به عملکرد مثبت شرکت در سال مالی 1396 ، مجمع به اتفاق آرا مبلغ بیست و یک میلیارد ریال معادل دومیلیارد و یکصد میلیون تومان بعنوان تقسیم سود را مورد تصویب قرارداد که در مهلت قانونی بین سهامداران توزیع میگردد.

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.