• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/29 اعضاء ذیل بعنوان هیئت مدیره شرکت بهساز نگهدار شهر به مدت 2 سال انتخاب گردیده اند:

1- آقای حمید رضائی نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

2- آقای عباس قدیری نماینده شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) بعنوان رئیس هیئت مدیره

3- آقای پرویز طالبی نماینده شرکت خودرو سرویس شهربعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

4- آقای جعفر نادر نماینده شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران بعنوان عضوهیئت مدیره

5- آقای سلمان خنجری نماینده شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران بعنوان عضو هیئت مدیره

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.