• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

افزایش سرمایه شرکت

با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/31، سرمایه شرکت از مبلغ 3،000،000،000  ریال ( معادل 3 میلیون سهم 1،000 ریالی ) به مبلغ 9،000،000،000  ریال ( معادل 9 میلیون سهم 1،000 ریالی )  از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت بهساز نگهدار شهر اصلاح گردید.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.