• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

شرکت خودرو سرویس شهر عضو حقوقی جدید هیئت مدیره

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/16 موضوع  نقل و انتقال یک سهم از شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران ( عرف ایران ) و شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران ( فنکاش ) به تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار ) و همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/17، شرکت خودرو سرویس شهر به شناسه ملی 10101365089 بعنوان عضو حقوقی جدید هیئت مدیره تعیین گردید.

 

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه 1395

با توجه به پایان سال مالی 1395 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه جهت اتخاذ تصمیمات لازم در تاریخ 1396/2/25 برگزار گردید و صورت های مالی و عملکرد سال مالی مورد نظر به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراگیر اصول بعنوان بازرس علی البدل و همچنین روزنامه های ابرار و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 1396 انتخاب گردید.

ضمنا با توجه به عملکرد مثبت شرکت در سال مالی 1395 ، مجمع به اتفاق آرا مبلغ ده میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان بعنوان تقسیم سود را مورد تصویب قرارداد که در مهلت قانونی بین سهامداران توزیع میگردد.

 

  • 1
  • 2

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.