معاون مالی و اداری

 

احمد صادقی

فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی(لیسانس مدیریت صنعتی)

سوابق:

30 سال سابقه در شهرداری تهران و مشاغل خدمات شهری،شهرسازی،بازرسی،تدارکات،امور ممیزی و ذیحساب مالی و اداری،آشنایی کامل به قوانین شهر و شهرداری خصوصا بخش مالی و اداری و عضو انجمن حسابداران خبره.


 آخرین مسئولیت های اجرایی در سالهای اخیر:

 -معاون مالی و اداری منطقه 15 (81-80)

-معاون مالی و اداری منطقه 2 (82-81)

-معاون مالی و اداری منطقه 6 (84-82)

-مشاور مدیر کل مالی شهرداری تهران(نیمه دوم 84)
 
-معاون مالی و اداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (87-84)

-قائم مقام ذیحساب شرکت ساماندهی(87-85)

-کارشناس ارشد در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران

-معاون مالی و اداری اداره کل رفاه و تعاون و خدمات اجتماعی (92-87)

-معاون مالی و اداری شرکت بهساز نگهدار شهر (از سال 93 تا کنون)